14.11.2022

Radionica projektnog menadžmenta: lokalna zajednica po mjeri čovjeka

Radionica projektnog menadžmenta: lokalna zajednica po mjeri čovjeka, Osijek 14. studenog 2022

Cilj provedbe PCM radionice je upoznati sudionike s osnovnim alatima i instrumentima projektnog ciklusa te približiti složen jezik i mehanizme pri prijavi projekta na otvorene pozive.

PCM metodologija slijedi logiku cijelog projektnog ciklusa; od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa. Sudionicima je predstavljen jedinstveni skup alata za planiranje i upravljanje projektima temeljen na Pristupu logičkog okvira (LFA) kako bi samostalno mogli raspisati projektne aktivnosti, realizirati projekte te provesti završnu evaluaciju. Kao primjer za razradu alata tematski će se koristiti teme lokalne samouprave.

PROGRAM