28.10.2021

Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, 28.10.2021.

Današnji izazovi za lokalnu i regionalnu samoupravu veći su i složeniji nego ikada.

Tome su doprinijele sveobuhvatne promjene i životnog i radnog okruženja: globalizacija, europeizacija, digitalizacija, veće mogućnosti participacije građana, financijske, ekonomske i zdravstvene krize, migracije i mobilnost građana. Konferencije je pružila platformu za raspravu teoretičara i praktičara o ključnim temama reforme lokalne i regionalne samouprave kao preduvjeta za ubrzani i ujednačeni razvoj svih dijelova Hrvatske.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

PROGRAM