9.12.2022

Lokalna zajednica po mjeri čovjeka

Okrugli stol s dionicima lokalne samouprave, Osijek 8. prosinca 2022.

Osnovna je zadaća lokalne politike učiniti lokalnu zajednicu mjestom poželjnom za život, gdje će sadašnji stanovnici poželjeti ostati, a novi se doseliti. Demografski izazovi, posljedice ekonomske krize, globalizacije, europeizacije, info-tehnološka revolucija samo su neki od izazova na koje i lokalna politika mora naći odgovor.

Otvorenom i stručnom raspravom među predstavnicima lokalne samouprave, znanosti i društva želi se potaknuti rasprava i postizanje konsenzusa oko nužnih promjena kako bi se osigurali što bolji uvjeti života u lokalnim sredinama jer zadovoljstvo građana mjerilo je uspješne svake lokalne politike.

Na okruglom stolu predstavljen je i Zbornik radova s konferencije „Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj“ koja sadrži deset znanstvenih radova autora koji su na konferenciji prezentirali rezultate svojih znanstvenih istraživanja.

Zbornik radova s konferencije objavljen je u elektroničkom i tiskanom izdanju. Besplatno elektroničko izdanje moguće je preuzeti ovdje.

PROGRAM