24.5.2022

Njemačka pravna škola, on-line seminar njemačkog prava

Šesti stručni tečaj Deutsche Rechtsschule

Hanns Seidel Stiftung, Katedra za strane jezike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Jean Monnet međusveučilišnim centrom izvrsnosti Opatija organizirali su šesti stručni tečaj na njemačkome jeziku pod nazivom Deutsche Rechtsschule.


Ove godine tečaj je obuhvaćao teme područja prava EU-a i njemačkoga prava društava, a predavač je prof. dr. sc. Gerald G. Sander, s Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Tijekom 12 sati nastave polaznici su bili u prilici usavršavati i znanje njemačkoga jezika i pravne terminologije te stjecati znanja iz područja njemačkoga prava i prava EU-a.

PROGRAM