25.1.2023

Mladi i suvremeno komuniciranje, 2. dio

Europska godina vještina: Mladi i suvremeno komuniciranje, Zagreb 24. siječnja 2023.

Komunikacija je proces koji zahtjeva savladavanje osnovnih komunikacijskih vještina, jasnog i kvalitetnog prijenosa poruke, usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije, prepoznavanje, suočavanje i rješavanje treme i barijera koje nam onemogućuju kvalitetan prijenos poruke.

Za članove Diplomatskog kluba Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, organizirali smo vježbe javnog nastupa i komunikacijskih vještina na teme: Aktivno sudjelovanje mladih na izborima za EU parlament, uvođenje eura u Hrvatsku, ulazak Hrvatske u Schengen i hrvatsko tržište rada.

Radionica je zaključena debatom "Mladi i (ne)izlazak na izbore".

PROGRAM