26.10.2022

Menadžment lokalne samouprave

Menadžment lokalne samouprave Istarske županije, Rovinj 21. - 23. listopada 2022.

Ključni zadatak lokalne politike je stvarati mjesto poželjno za život, gdje će sadašnji građani htjeti ostati živjeti i gdje će se novi građani htjeti doseliti.

Stoga je središnja tema lokalne politike oblikovanje kvalitetnog života u gradovima i općinama. Seminar “Menadžment lokalne samouprave” ima za cilj pružiti teoretska i praktična znanja potrebna za svladavanje izazova za lokalne zajednice u suvremenom svijetu. Javna nabava, urbano planiranje, transparentnost i odgovornost lokalnog proračuna, razvoj strategije i upravljanje izvorima financiranja te liderstvo na lokalnoj razini teme su prvog trodnevnog seminara za lokalne dužnosnike i vijećnike u Istri.  

PROGRAM