3.5.2022

Europska uredba o insolvencijskim postupcima

Radionica je održana u organizaciji Zaklade Hanns Seidel i Pravosudne akademije

Cilj edukacije bio je osnažiti kapacitete sudaca trgovačkih sudova za prepoznavanje prekograničnog, odnosno međunarodnog elementa u stečajnim postupcima i upoznati ih s takvim predmetima u njemačkom pravosuđu koje je u tom području razvilo bogatiju sudsku praksu. Stoga je tijekom radionice naglasak bio na primjerima iz prakse, a posebno je istaknuta važnost obavještavanja vjerovnika i prijava njihovih tražbina. Radionica je bila i prilika za hrvatske suce koji su već radili ili rade na predmetima stečajnih postupaka s prekograničnim elementom da s kolegama iz Njemačke razjasne potencijalne nedoumice.

PROGRAM