18.1.2023

Mladi i suvremeno komuniciranje

Europska godina vještina: Mladi i suvremeno komuniciranje, Zagreb 17. siječnja 2023.

U doba dominacije društvenih medija mobitel se profilirao kao ključni medij sadašnjice. Koncept javnosti zamijenili su medijski mjehurići u kojima se izlažemo mišljenjima sličnim našima i to ne u nacionalnim, već u globalnim okvirima. Povrh toga, za razliku od razdoblja prije tehnološke revolucije, medijska prehrana je postala individualna stvar. Sami biramo sadržaj i sami ga kreiramo. Kako ove promjene utječu na nas? Kako upravljati ovim promjenama? Definira li to našu zbilju?

Komunikacija je temelj međuljudskih odnosa, a javni nastup u današnjem je svijetu postao neizbježan, kojim god se poslom bavili. Uspješan javni nastup mora biti dobro pripremljen -sadržajno, izražajno i neverbalno. Kako jasno i kvalitetno plasirati poruku? Kako uskladiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju? Koji su elementi verbalne komunikacije, a koji neverbalne i kako ih uspješno koristiti? Kako se riješiti treme i koji alati pomažu u javnom nastupu?

PROGRAM