12.2.2020

EU Enlargement on Hold – Between Containment and Reform

Hotel Dubrovnik, 13. - 14. February 2020

Konferencija okuplja vodeće think-tankove iz jugoistočne Europe koji će u otvorenom dijalogu promišljati daljnje proširenje EU i dati svoje viđenje kompatibilnosti procesa konsolidacije EU, njezinog produbljenja i proširenja.

Netom nakon Brexita donosi se nova metodologija za proces pristupanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji te ostaje otvoreno pitanje koliko je realistično da ove zemlje, ili barem dio njih, pristupi EU do 2025. Rezultati rasprave na ovoj dvodnevnoj konferenciji objedinit će se u obliku zajedničke preporuke i deklaracije za sve dionike u procesu pristupanja, kako na europskoj razini, tako i u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

PROGRAM