6.10.2022

ELESS – European law and economy summer school

ELESS – European law and economy summer school, Ika, 11.-15.7.

Ljetna škola o europskom pravu i ekonomiji kroz predavanja, radionice i simulacije povezuje pravo i ekonomiju te je usmjerena na pitanja praktične primjene koja pospješuju realizaciju svih pogodnosti koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU. 

Ljetnu je školu ELESS ugostio Fakultet za menadžment i turizam u Iki, a Hanns-Seidel-Stiftung i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci atraktivnim su programom okupili 25 studenata prava i ekonomije iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Italije, Španjolske i Češke čija su sveučilišta dio YUFE.  

Program objedinjuje različite teme procesa europskih integracija poput promjena na globalnom tržištu rada, strateškoj autonomiji EU i ulozi ekonomskih sankcija,izazova na globalnom tržištu rada i dr. Simulacije o vladavini prava u EU iradionica o razlikovanju dobrih od loših informacija u digitalnom dobu omogućile su polaznicima praktičnu primjenu stečenog znanja.

PROGRAM