18.6.2024

ECLIC International Scientific Conference

“EU at the Crossroads – Ways to Preserve Democracy and Rule of Law”, 13-14 June 2024, Osijek

Međunarodna znanstvena konferencija „EU and Comparative Law Issues and Challenges (ECLIC)“ bavi se pravnim i ekonomskim aspektima članstva u EU multidisciplinarnim pristupom, posebno s obzirom na aktualna pitanja institucionalnog uređenja EU, zakonodavnog okvira i utjecaja prava EU na različita pravna područja država članica, kao i gospodarske izazove s kojima se Unija i države članice suočavaju. Rezultati istraživanja koje su proveli međunarodni istraživači objavljeni su u okviru recenzirane serijske publikacije „Serija pitanja i izazova EU i komparativnog prava – ECLIC“.

PROGRAM