1.8.2023

„Deset godina članstva Republike Hrvatske u EU“

Dodijeljene nagrade nakon provedenog natječaja za studente u pisanju eseja na temu „Deset godina članstva Republike Hrvatske u EU“

Prva i druga nagrada na natječaju za studente u pisanju eseja u povodu deset godina članstva Republike Hrvatske u EU dodijeljene su Bartulu Zemuniku, studentu novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, i Danijelu Bačanu, studentu geografije na PMF-u, u sklopu okruglog stola održanog 15. lipnja 2023. pred brojnom publikom u hotelu Esplanade. Natječaj i okrugli stol dio su projekta koji je Hanns-Seidel-Stiftung ove godine proveo s Diplomatskim klubom Fakulteta političkih znanosti, a uz pisanje eseja i okruglog stola obuhvatio je i radionicu o projektnom menadžmentu i seminar o komunikacijskim vještinama vezanim uz ovu važnu obljetnicu. Ponuđene teme odnosile su se na značaj članstva u Europskoj uniji za Hrvatsku i njezine građane, ulogu Hrvatske u EU i ulogu EU u svijetu te očekivanjima mladih od EU.

„Mlade je potrebno još više osnažiti i potaknuti da pokažu svoja znanja i kompetencije za aktivnu participaciju u političkim procesima kako Hrvatske tako i Europske unije.“ – Bartul Zemunik

“U doba sveopće poslovne neizvjesnosti i povećanja učestalosti mijenjanja poslova, EU mladima mora omogućiti što lakše prelaske s posla na posao u vidu različitih poticaja za napredovanje i dodatno educiranje.” – Danijel Bačan

PROGRAM