16.9.2022

19th Šipan Summer Seminar - "The EU in the Complex Geostrategic Environment"

The Šipan-seminar was established in 2003. Over the past eighteen years more than 480 young leaders from Central, Eastern and Southeast Europe have benefitted.

19.šipanski ljetni seminar
Pregledom hrvatske vanjske politike i ostvarenih ciljeva u protekla tri desetljeća započeo je 19. šipanski seminar “EU u složenom geostrateškom okruženju“ u Academisu u Dubrovniku.

Zastupnik u Hrvatskom saboru i bivši ministar vanjskih i europskih poslova, Davor Stier kao trenutačno vanjskopolitički prioritet Republike Hrvatske naglasio je integriranje Hrvatske što bliže samoj jezgri EU, članstvo u OECD te konstruktivnu ulogu u integracijskim procesima i regionalnoj dinamici.

Šipanski seminar okupio je 25 mladih leadera s izrazitim interesom za diplomaciju, pravo i međunarodne odnose koji su tri dana žustro raspravljali i produbljivali svoje znanje o ZVSP i ZOSP EU, transatlantskim odnosima, implikacijama rata u Ukrajini na energetsku politiku i sigurnost te drugim izazovnim temama.

Radionica o kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti zaključena je usvajanjem deklaracije s jasnim opredjeljenjem za održanjem mira i suzdržavanjem od korištenja NRKB koji bi predstavljali prijetnju sigurnosti.

Careerinsights dinner omogućila je razgovor predstavnika iz politike, diplomacije, znanosti i civilnog društva sa mladim polaznicima o izazovima raznih profesija i karijerama, dok su bogatu povijest dubrovačke diplomacije polaznici istraživali u diplomatskoj potjeri za blagom kroz gradske zidine.

PROGRAM